Virtualizácia ako priateľ môjho biznisu

Mar 15, 2023

Nové doba prináša nové možnosti. Jednou z takýchto pomerne nových vymožeností je virtualizácia. Samozrejme, virtualizácia je na trhu už nejaký ten čas, no teraz sa dostáva viac do povedomia aj medzi bežných spotrebiteľov.

Aby sme si povedali na začiatok trochu viac, virtualizácia objektov, stavieb a produktov je nový trend v oblasti informačných technológií. Táto technológia umožňuje vytvárať virtuálne modely objektov, stavieb a produktov, ktoré sa dajú použiť v naozaj rôznych odvetviach.

Ako však tieto nové poznatky, možnosti a technológie môžete využiť práve Vy? Práve touto otázkou sa budeme zaoberať najbližšou sériou článkov o virtualizácii.

Stavebníctvo

Stáva sa vám že nie každý zákazník rozumie výkresom, a teda je zložité vysvetliť mu jednotlivé detaily? Prípadne má málo kreativity a tak sa projekt stále predlžuje a predlžuje, pretože si nie je istý, či je toto riešenie práve to ktoré chce? Poďme sa pozrieť na niekoľko riešení.

Skenovanie stavieb a miest

Skenovanie môže poskytnúť presný obraz stavby a jej okolia, vrátane zemepisného umiestnenia, topografie, terénu a podobne. Toto umožňuje lepšie plánovanie a návrh, napríklad pri umiestňovaní nových stavieb, alebo pri zmenách v rámci existujúcich stavieb.

Virtuálne prehliadky

Virtuálne prehliadky umožňujú klientom a iným zainteresovaným osobám vidieť projekt v 3D podobe, ako by vyzeral v reálnom svete. Týmto spôsobom môžu vidieť, ako budú vyzerať rôzne časti projektu, ako budú fungovať, a ktoré sú potrebné úpravy alebo zlepšenia. Rovnako takto môžete predstaviť hotový projekt presným virtuálnym sprievodcom objektu. Takýmto príkladom je virtuálna prehliadka priestorov Central Café & Restaurant.

Plánovanie a koordinácia


Virtuálne modelovanie umožňuje stavebníkom a architektom plánovať a koordinovať rôzne aspekty projektu, ako napríklad umiestnenie rôznych zariadení, tubusov a káblov. Toto pomáha minimalizovať konflikty a problémy na stavbe, zlepšuje tok práce a znižuje počet zmien projektu.


Kontrola kvality a bezpečnosti

Virtuálne modely môžu byť použité aj na kontrolu kvality a bezpečnosti projektov. Môžu sa použiť na identifikáciu možných rizík a na predchádzanie nehodám na stavbe. Toto pomáha zvýšiť bezpečnosť zamestnancov a znižuje náklady spojené s nehodami a opravami.


Prezentácia projektu

Môžu byť tiež použité na prezentovanie projektu investičným partnerom, klientom, či verejnosti. Týmto spôsobom sa môžu prezentovať jednotlivé fázy projektu a vysvetliť jeho zložité časti či úzke miesta a to naozaj jednoduchým spôsobom.


V priebehu ďalších týždňov si predstavíme benefity pre priemyselné odvetvia ale aj pre marketing, zdravotníctvo či školstvo.

Kontaktujte nás

Adresa:

Slovenské Pravno 16

038 22 Slovenské PravnoKontaktujte nás:

+421 907 592 314

jozef.petrik@virtuall.sk

Logo

© 2023 Virtuall.sk. Všetky práva vyhradené.

Adresa:

Slovenské Pravno 16

038 22 Slovenské PravnoKontaktujte nás:

+421 907 592 314

jozef.petrik@virtuall.sk

Logo

© 2023 Virtuall.sk. Všetky práva vyhradené.